meshutaf_logo.png

כן! אני רוצה לשמוע עוד על "משותף תל-אביב" ולקבל פרטים לגבי ההרשמה לגנים ולבית-הספר.

"משותף תל-אביב" - קהילה ובית חינוך משותף לתלמידים הבאים מבתים חילוניים, דתיים ומסורתיים. שילוב של ערכים ומצויינות, עם עולם הידע והמסורת היהודיים

  • Facebook Social Icon