1/6

מהו חינוך משותף?

 

ברחבי ישראל פועלות למעלה מ-20 מסגרות של חינוך תחת חוק חינוך ממלכתי משלב, חינוך המשותף לתלמידים דתיים, מסורתיים וחילונים. המסגרות הכוללות גני ילדים, בתי"ס יסודיים ותיכונים. מוסדות אלה מבקשים ליצור חינוך יהודי עשיר באווירה רב קולית, שבה מתחנכים התלמידים להכיר ולכבד ילדים השונים מהם בהשקפת עולמם ובאורחות חייהם.

 

בתחילת שנת הלימודים תש"פ קיבל בית הספר "משותף תל-אביב" הכרה רשמית כבית ספר בזרם המשלב. בית הספר מאפשר קיום אורח חיים הלכתי למשפחות החפצות בכך, אך לא מחנך להעדפה של אורח חיים אחד על משנהו.

 

 

CONTACT@MESHUTAF.ORG

 

משותף תל אביב   Meshutaf Tel Aviv

  • Facebook App Icon